Subang Escort Girl – Nai Cha – China

Subang Escort Girl – Nai Cha – China

Subang Escort Girl – Nai Cha – China

Subang Escort Girl – Nai Cha – China

Name 名字:      奶茶 Nai Cha (REAL PIC)

Age 年龄:         23yo

Height 身高  :     163cm

Weight 体重:    48kg

Body 三围:       34C 24 34

Country国籍:   China Student 中国学生

Price收费:        RM350 45min/1shot

Service 服务:   Fuckjob, blowjob, shower…